dinsdag 6 oktober 2020

Save by the bel

 Door corona konden we niet naar school. Gelukkig kunnen we nu terug schilderen, samen  spelen

 leren, tellen  ...

Maar heel veel kinderen kunnen niet naar school dat vinden wij heel erg spijtig. Daarom hadden we allemaal iets mee om veel lawaai te maken. Wij hopen dat  de mensen die  er wel iets  aan kunnen doen  dit probleem oplossen.